Werken met een publicatie uit het e-Depot

De volgende originele publicatie is voor u uit het e-Depot gehaald en is benaderbaar middels de gegeven links:

NBN : urn:nbn:nl:kb-1459398609920 (permalink:http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:nbn:nl:kb-1459398609920)
Titel : Leven in Zeeland : statistische atlas Zeeland ...
Rechten : free

© Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal wordt beschermd volgens nationale auteursrechten en door internationale auteursrechtelijke verdragen, en mag alleen gebruikt worden door geautoriseerde gebruikers binnen het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek. Onder gebruik wordt verstaan: het raadplegen, doorzoeken, bekijken, afdrukken en opslaan van het materiaal voor eigen studie of gebruik. Het materiaal is beschikbaar onder licentie van de uitgever aan de KB, en mag niet (direct of indirect) gebruikt worden voor het substantieel of systematisch reproduceren, heruitgeven, doorverkopen, of sublicentiëren. Elk ongeautoriseerd gebruik of reproductie is in strijd met de bepalingen en voorwaarden van de licentie, en kan leiden tot beëindiging daarvan.

© All rights reserved. This material is protected under national copyright laws and international copyright treaties and may only be accessed, searched, browsed, viewed, printed and downloaded on the KB premises for personal or internal use by autorised KB visitors and is made available under license between the Koninklijke Bibliotheek and the publisher. The material may not be used (directly or indirectly) for any of the following purposes: substantial or systematic reproduction; re-distribution, re-selling or sub-licensing in any manner including in connection with fee-for-service use. Any unauthorized reproduction or use violates the terms and conditions of that license and may result in its termination.


Open de publicatie

De eventueel aan de publicatie gerelateerde bestanden zijn zijn te benaderen middels de volgende links:

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland